4 weeks ago

Zawiadomienie – treningi z fińskiego

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...

4 weeks ago

Zawiadomienie – treningi z autoprezentacji

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.szkolenia-handlowe.biz.pl/blog/wyroznieni-kursa read more...

1 month ago

Zawiadomienie – kursy z programowania

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z fińskiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z pedagogiki

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z mentoringu

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.szkole read more...

1 month ago

Zawiadomienie – szkolenia z portugalskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.szkolenia-handlowe.info.pl/blog/baza- read more...