2 hours ago

Zawiadomienie – kursy z programowania

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

6 hours ago

Obwieszczenie – szkolenia z fińskiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

7 hours ago

Zaproszenie – szkolenia z pedagogiki

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

2 days ago

Decyzja – szkolenia z mentoringu

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.szkole read more...

2 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z portugalskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.szkolenia-handlowe.info.pl/blog/baza- read more...

2 days ago

Zaproszenie – szkolenia z Linuxa

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 http:// read more...

3 days ago

Obwieszczenie – treningi z mentoringu

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.szkolenia-handlowe.org.pl/b read more...